Informasjon

Om klubben / Informasjon

For trenere:

Alle trenere med treneroppgave i Skedsmo Skiklubb skal levere politiattest og underskrevet Treneravtale.

Last ned treneravtalen her: Treneravtale

Se link til Politiet for hvordan dere går fram for å søke om Politiattest.

«Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet.  Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, skal vedlegges søknaden.»

Dette skjemaet får dere ved henvendelse til sportslig(a)skedsmoskiklubb.no.

For foreldre:

Her kommer det informasjon, lenker og annen relevant informasjon for foreldre.

Skilisens

Alle i alderen 13-70 år må ha skilisens for å kunne være med på terminfestede skirenn (også turrenn), enten årslisens eller engangslisens.

Dugnad

Skedsmo Skiklubb er en foreldredrevet klubb hvor alle foreldre er forventet å bidra til klubbens drift.

Følgende dugnader er planlagt for de ulike gruppene (NB! under utarbeidelse):

Renn (Tærudklassikeren, Tærudløperen og 3 karusellrenn)