Innmelding

Hjem / Innmelding

Allidrett

Allidrett 4-5 år

kr 950/år

Allidrett 1. - 2. klasse

kr 1050/år

Multisport

Multisport 3. - 4. klasse

kr 1300/år

Multisport 5. - 6. klasse

kr 1800/år

Langrenn

Langrenn 7. - 8. klasse


kr 2700/år

Langrenn 9.klasse - senior


kr 2950/år

Langrenn 9. klasse - senior (mosjon)

kr 1300/år

Ønsker du å støtte klubben gjennom medlemskap,
men ikke delta i treningsgruppe?

Medlemskontingent er kr 300 per år. Familiemedlemskap er kr 500 per år.