Generelt om skiklubben

Om klubben / Generelt om skikklubben

Skedsmo skiklubb er et idrettslag som er medlem av NIF som har som formål å tilrettelegge for friluftsliv sommer og vinter og bidra i et folkehelseperspektiv for

befolkningen i området. Klubben skal i sine aktiviteter ivareta hensyn til miljøet. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Skedsmo skiklubb sine hovedaktiviteter:

  • Treningstilbud
  • Tæruddalen skianlegg
  • Løypekjøring
  • Ringdalshytta
  • Tærudklassiker’n 
  • Karusellrenn

Virksomhetsideen til klubben

  • Skedsmo Skiklubb skal med samarbeid, ærlighet, respekt og engasjement tilrettelegge for idrettsaktivitet for alle på Skedsmokorset.
  • Skedsmo Skiklubb skal fremme skiglede og allsidig fysisk aktivitet for medlemmene og innbyggerne i kommunen.
  • Skedsmo Skiklubb vil legge til rette for sportslig utvikling for alle medlemmer uavhengig av ambisjonsnivå og forutsetninger, slik at de kan oppleve mestringsfølelse og glede.
  • Skedsmo Skiklubb skal være synlige i nærmiljøet gjennom høyt aktivitetsnivå i Tæruddalen, drift av Ringdalshytta og tilrettelegge for bruk av Romeriksåsen til naturopplevelse og aktivitet.