Skilisens

Informasjon / Skilisens

Alle i alderen 13-70 år må ha skilisens for å kunne være med på terminfestede skirenn (også turrenn), enten årslisens eller engangslisens.

Årslisens:

Du må være medlem i et idrettslag tilsluttet Norges Skiforbund (eller Skiforeningen) for å kunne kjøpe årslisens på ski. Årslisens gir startberettigelse i alle konkurranser på Norges Skiforbund sin terminliste, og forsikrer deg under trening og konkurranser.

Medlemmer i et idrettslag tilknyttet Norges Skiforbund som ønsker årslisens, må enten:

  • kontakte sin klubb direkte, medlem(a)skedsmoskiklubb.no

  • Fylle ut elektronisk skjema

Du hadde årslisens i fjor og ønsker det samme i år:

Logg deg inn på Min idrett. Her vil du finne betalingsinformasjon og du kan betale online eller ved bruke av KID. På din side på www.minidrett.no, finner du ditt lisensbevis. Skriv ut lisensbeviset og ta det med deg på skirennene i vinter. Hvis det er et par år siden du hadde lisens, ta kontakt med klubben din, slik at de kan registrere deg som aktiv utøver igjen.

Du har aldri hatt årslisens eller har hatt årslisens for flere sesonger siden, men ønsker det nå:

Ta kontakt med klubben du er medlem i eller ønsker å ha medlemskap i direkte. E-post til: medlem(a)skedsmoskiklubb.no

Klubben sørger for at betalingsinformasjon sendes på e-post til deg når du er registrert som betalt medlem og aktiv utøver. På din side på www.minidrett.no, vil betalingsinformasjonen ligge.

Årslisensen gjelder fra 1.oktober til 30. september. Det vil si at du er forsikret også vår, sommer og høst etter skisesongen, under konkurranser og trening.

Mer informasjon om skilisensen finner du her.

Engangslisens

Engangslisensen er for løpere som ikke har sesonglisens. Den kjøpes for ett arrangement av gangen av aktuelle arrangør, og gjelder kun under det aktuelle arrangement. Engangslisensen er priset likt for alle skigrener.

Forsikring av barn under 13 år

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i lagets regi, er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring. Mer informasjon om NIFs barneidrettsforsikring finner du her.