📢📢 Endringer skiløype fra Ringdalshytta i vinter.

Grunnet tømmerdrift fra Ringdalsveien i vinter, vil det ikke bli kjørt løyper ned til bommen. Det vil bli brøytet fra krysset opp til Busterudvangen og ned til bommen. Blir allmenningen ferdig med tømmerdrift i løpet av vinteren, vil vi selvfølgelig åpne om det er nok snø.
 
Ringdalshytta vil selvfølgelig være i normal drift så lenge det er snø 🙂
Her er informasjonen fra Gjerdrum allmenning:
I år vil Ringdalen bli brøytet og det legges ikke opp til skiløyper i veien før etter snuplassen der stien går inn til Rundtjern, se kart og rød markering. Det brøytes fordi det i vinter skal hogges og tynnes i Ringdalen. Veien i Ringdalen er ikke godt egnet for transport av tømmer i barmarksperioden og vi må derfor nyttiggjøre oss av vinterens tele.

Løypekjørerne og allmenningen har sett på løsninger for å få til de løypene som krysser veien. Her må man kanskje ta av seg skiene for å krysse, men vi prøver å finne gode løsninger på dette.

Foruten om at løypene ikke blir å finne i veibanen, minner vi om at man skal ha kontakt med maskinførere ved passering og ferdsel i nærheten av dem. Ellers skal det ikke lekes i tømmervelter siden de kan rase ut. Vi må be om at det ikke parkeres foran bommen til Ringdalen.