Årsmøte Skedsmo skiklubb 29.Mars 2023

Vi inviterer til årsmøte i Skedsmo skiklubb Onsdag den 29.Mars kl 19.00

Adresse Tæruddalen 20 (klubbhuset Skedsmo skiklubb)

Saker som ønskes tatt opp må være klubben i hende senest 22.Mars, per post til Postboks 179.2021 Skedsmokorset per E-Post post(at)skedsmoskiklubb.no

Kandidater til styre og verv sendes til post(at)skedsmoskiklubb.no

For å være stemmeberettinget må man være over 15 år og medlem av skedsmo skiklubb.

Handlingsplan for skiklubben 2023

Saksliste årsmøte 2022